ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 

1405 สำนักงาน

291 คอมพิวเตอร์

914 การแพทย์

185 โฆษณาเผยแพร่

74 ยานพาหนะ

195 งานบ้านงานครัว

162 อาคารสิ่งก่อสร้าง

20 ที่ดินราชพัสดุ

รายงานจำนวนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภท แยกรายสถานบริการ
หน่วยงาน
รวม
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
การแพทย์
โฆษณา
ยานพาหนะ
งานบ้านครัว
สิ่งก่อสร้าง
ที่ราชพัสดุ
สสอ.พรานกระต่าย1128254512103
สอ.บางลาด263127196616515132
สอ.ท่าไม้32114123939913321
สอ.วังชะโอน22311520481231681
สอ.วังควง1614114611042281
สอ.ลานกระทิง133371254558111
สอ.ลานทอง23913612531441352
สอ.วังตะแบก2128515801161041
สอ.คุยประดู่13236106483731
สอ.เขาคีรีส26312131611552091
สอ.หนองโสน22387315216520111
สอ.คุยป้อม14248185294641
สอ.คลองพิไกร310152256327813211
สอ.โพธิ์พัฒนา11643173733751
สอ.หนองหัววัว2017912765511121
สอ.ลานไผ่1937525502041261
รวมทั้งหมด324614052919141857419516220