ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 

1448 สำนักงาน

337 คอมพิวเตอร์

937 การแพทย์

186 โฆษณาเผยแพร่

74 ยานพาหนะ

198 งานบ้านงานครัว

164 อาคารสิ่งก่อสร้าง

20 ที่ดินราชพัสดุ

รายงานจำนวนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภท แยกรายสถานบริการ
หน่วยงาน
รวม
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
การแพทย์
โฆษณา
ยานพาหนะ
งานบ้านครัว
สิ่งก่อสร้าง
ที่ราชพัสดุ
สสอ.พรานกระต่าย11882104612103
สอ.บางลาด272130236816515132
สอ.ท่าไม้32814226959913331
สอ.วังชะโอน23812125521231681
สอ.วังควง1654315621042281
สอ.ลานกระทิง145461554558111
สอ.ลานทอง24413813551441352
สอ.วังตะแบก2228820821161041
สอ.คุยประดู่14343136583731
สอ.เขาคีรีส26612232621552091
สอ.หนองโสน23689395316521121
สอ.คุยป้อม14549195394641
สอ.คลองพิไกร314153266527813211
สอ.โพธิ์พัฒนา12045183833751
สอ.หนองหัววัว2058014775511121
สอ.ลานไผ่1987726522041261
รวมทั้งหมด336414483379371867419816420