ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 

1405 สำนักงาน

306 คอมพิวเตอร์

914 การแพทย์

185 โฆษณาเผยแพร่

74 ยานพาหนะ

195 งานบ้านงานครัว

162 อาคารสิ่งก่อสร้าง

20 ที่ดินราชพัสดุ

รายงานจำนวนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภท แยกรายสถานบริการ
หน่วยงาน
รวม
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
การแพทย์
โฆษณา
ยานพาหนะ
งานบ้านครัว
สิ่งก่อสร้าง
ที่ราชพัสดุ
สสอ.พรานกระต่าย1128254512103
สอ.บางลาด264127206616515132
สอ.ท่าไม้32214124939913321
สอ.วังชะโอน22411521481231681
สอ.วังควง1624115611042281
สอ.ลานกระทิง134371354558111
สอ.ลานทอง24013613531441352
สอ.วังตะแบก2138516801161041
สอ.คุยประดู่13336116483731
สอ.เขาคีรีส26412132611552091
สอ.หนองโสน22487325216520111
สอ.คุยป้อม14348195294641
สอ.คลองพิไกร311152266327813211
สอ.โพธิ์พัฒนา11743183733751
สอ.หนองหัววัว2027913765511121
สอ.ลานไผ่1947526502041261
รวมทั้งหมด326114053069141857419516220