ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
Home

PKT Version

Copyright © 2009 by Mr.Apichat Kanoksingha
Untitled Document
User&Admin LOGIN
หน่วยงาน :
รหัสผ่าน :
 
Untitled Document
เมนูหลักรายงานต่างๆ
 ทะเบียนครุภัณฑ์
 ทะเบียนอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
 ทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
 ทะเบียนทรัพย์สิน(ค่าเสื่อม)
 รายการพัสดุขอทำลาย
 รายการพัสดุรอการทำลาย
 รายการพัสดุถูกทำลาย
 ครุภัณฑ์แยกรายเดือน
สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์การแพทย์
 ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ดินราชพัสดุ
สำหรับหัวหน้างานพัสดุ
 แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์
 แก้ไขข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง
 ตารางประเภทครุภัณฑ์
 ตารางวิธีการได้มา
 ตารางรหัสหน่วยงาน
 ขอทำลายพัสดุประจำปี
 จำหน่ายพัสดุประจำปี
 ลบพัสดุออกจากระบบ
 

1429 สำนักงาน

306 คอมพิวเตอร์

916 การแพทย์

185 โฆษณาเผยแพร่

74 ยานพาหนะ

195 งานบ้านงานครัว

162 อาคารสิ่งก่อสร้าง

20 ที่ดินราชพัสดุ

รายงานจำนวนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภท แยกรายสถานบริการ
หน่วยงาน
รวม
สำนักงาน
คอมพิวเตอร์
การแพทย์
โฆษณา
ยานพาหนะ
งานบ้านครัว
สิ่งก่อสร้าง
ที่ราชพัสดุ
สสอ.พรานกระต่าย1128254512103
สอ.บางลาด266129206616515132
สอ.ท่าไม้32214124939913321
สอ.วังชะโอน22611621491231681
สอ.วังควง1644315611042281
สอ.ลานกระทิง136391354558111
สอ.ลานทอง24213813531441352
สอ.วังตะแบก2168816801161041
สอ.คุยประดู่13639116483731
สอ.เขาคีรีส26512232611552091
สอ.หนองโสน22689325216520111
สอ.คุยป้อม14449195294641
สอ.คลองพิไกร313153266427813211
สอ.โพธิ์พัฒนา11945183733751
สอ.หนองหัววัว2027913765511121
สอ.ลานไผ่1967726502041261
รวมทั้งหมด328714293069161857419516220